OBVESTILA

 

29/01/2020
Vabimo na predavanje štipendistke društva Eve Praprotnik, ki bo s predavanjem "Preučevanje trosmernih interakcij rastlina-mikrob-žuželka za zaščito pridelka pred talnimi žuželkami" predstavila svoj raziskovalni obisk, ki ga je sofinanciralo društvo. Predavanje bo v četrtek, 6.2.2020 ob 14h, v predavalnici B2 Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete (Večna pot 111).

 

Arhiv

 

26/11/2019
Slovensko društvo za biologijo rastlin (SDBR) vabi na predavanje, kjer bosta prejemnici denarnih pomoči društva predstavili kongresa, katerih obisk je sofinanciralo društvo v okviru nedavnega razpisa.
Tina Unuk Nahberger (Gozdarski Inštitut Slovenije) bo predstavila XVII Kongres evropskih mikologov, ki je potekal septembra na Poljskem, Špela Tomaž (Nacionalni inštitut za biologijo) pa poletno šolo »Environmental Signalling in Plants«, ki je potekala avgusta na Nizozemskem.
Predavanje bo v torek, 3.12.2019 ob 14h, v predavalnici B2 Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete (Večna pot 111).

 

14/10/2019
Skep dodelitvi dveh denarnih pomoči društva. Prejemnici sta članici društva, Špela Tomaž in Tina Unuk Nahberger. Obema prejemnicama čestitamo!

 

06/09/2019
Objavljamo ponovni razpis z 2 denarni pomoči. Na razpis lahko prijavite tako že izvedene (od maja 2019) in prihodnje (do decembra 2019) aktivnosti. Rok za prijave : 27.9. Razpis in pogoji razpisa.

 

09/05/2019
Z veseljem sporočamo, da je prejemnica denarne pomoči društva naša nova članica Eva Praprotnik. Skep pošiljam v priponki. Prejemnici čestitamo in želimo uspešno delo v tujini. Sklep o dodelitvi denarne pomoči.

 

15/03/2019
Skupščina SDBR bo v petek, 15.3.2013, ob 13.15 uri v predavalnici B3, Oddelka za biologijo BF. V okviru skupščine bo predavanje dr. Žive Ramšak z NIB “Sistemska biologija rastlin” (zapisnik skupščine).

 

15/03/2019
SDBR objavlja razpis za dodelitev treh denarnih pomoči v višini 300 EUR (razpis).

 

Obvestila v letu 2018

v letu 2018
Slovensko društvo za biologijo rastlin v letu 2018 ponovno organizira 7. simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo (17-18. september 2018 na Biotehniški fakulteti, Ljubljana).

 

09/03/2018
V 84. letu starosti je v Mariboru umrl častni član društva, zaslužni profesor Univerze v Mariboru, biolog doktor Božidar Krajnčič. Bil je gonilna sila začetka visokošolskega in univerzitetnega študija kmetijstva v Mariboru ter avtor zamisli o botaničnem vrtu Univerze v Mariboru.

 

25/01/2018
Dan očarljivih rastlin prejel priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju.

 

Obvestila v letu 2017

04/12/2017
Slovensko društvo za biologijo rastlin vas vljudno vabi na proslavitev 35-letnega neprekinjenega delovanja društva, ki bo v sredo, 6.12.2017, ob 17.00 uri v predavalnici B1 Oddelka za biologijo BF.
Program dogodka

 

30/05/2017
Vabimo vas na predavanje društva, kjer bo Katarina Šoln, študentka biologije in prejemnica štipendije SDBR, predstavila svoje raziskovalno delo na področju molekularnih mehanizmov senecsence v laboratoriju v Cardiffu. Predavanje bo v sredo 7.6. ob 13h v predavalnici B3 v Biološkem središču (Večna pot 111).

Povzetek predavanja

Pri rastlinah ima senescenca dve vlogi: po eni strani vodi do propada celotnega organizma, po drugi strani pa je pomembna tako pri rasti kot pri razvoju rastlin in rastlinskih organov.
Na senescenco vpliva veliko zunanjih in notranjih dejavnikov, predvsem rastlinskih hormonov, ki lahko senescenco pospešijo ali upočasnijo. Pomembno vlogo pri senescenci imajo tudi reaktivne kisikove zvrsti (ROS). Čeprav so ROS zelo reaktivne molekule, ki lahko poškodujejo DNA, proteine in lipide, v nizkih koncentracijah delujejo kot signalne molekule in sodelujejo pri pravilnem poteku senescence.
Senescenca je močno reguliran proces, pri katerem sodelujejo s senescenco povezani geni SAG (ang. senescence-associated genes). Gen SAG21 ni povezan le s senescenco, ampak nanj vpliva tudi oksidativni stres. Na promotor gena SAG21 se vežejo različni transkripcijski faktorji, predvsem iz družin WRKY in NAC.
V raziskavi, ki je potekala v Veliki Britaniji na Univerzi v Cardiffu (School of Biosciences, Rogers´ laboratory) smo preučevali (i) vpliv abiotskih stresnih dejavnikov na različne linije mutant transkripcijskih faktorjev gena SAG21 pri navadnem repnjakovcu (Arabidopsis thaliana) ter (ii) vpliv citokininov na sintezo H2O2 in izražanje gena SAG21 pri zrelih in senescenčnih kličnih listih navadnega repnjakovca (divji tip in linije s spremenjenim izražanjem genov jub1 in wrky15).
S pomočjo molekularnih tehnik, kot je gelska elektroforeza, PCR, qPCR, DAB in GUS barvanje, smo ugotovili, da lahko tako različni abiotski stresni dejavniki kot tudi hormoni vplivajo na sintezo H2O2 ter ekspresijo gena SAG21 in s tem posredno na senescenco navadnega repnjakovca.

 

29/03/17
vljudno vas vabimo na letno skupščino Slovenskega društva za biologijo rastlin, ki bo potekala v sredo, 29.3.2017, ob 11. uri v predavalnici B4 v Biološkem središču (Večna pot 111, Ljubljana).

Dnevni red skupščine

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Finančno poročilo za leto 2016
3. Program dela za leto 2017
4. Razno

 

v letu 2017
Slovensko društvo za biologijo rastlin v letu 2017 ponovno organizira Dan očarljivih rastlin (19. maj 2017 v Biološkem središču, Ljubljana).

 

29/03/17
vljudno vas vabimo na letno skupščino Slovenskega društva za biologijo rastlin, ki bo potekala v sredo, 29.3.2017, ob 11. uri v predavalnici B4 v Biološkem središču (Večna pot 111, Ljubljana).

Dnevni red skupščine

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Finančno poročilo za leto 2016
3. Program dela za leto 2017
4. Razno

 

Ob tej priložnosti bo s kongresa, ki ga je obiskal s finančno pomočjo (štipendijo) društva, poročal dr. Denis Kutnjak, raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za biologijo.

Povzetek predavanja

Denis Kutnjak se je udeležil 13. simpozija o epidemiologiji rastlinskih virusov, ki je potekal od 6-10 junija 2016 v Avignonu (Francija). V predavanju bo predstavil novosti s tega področja, ki so bile predstavljene na tem srečanju ter jih povezal z raziskavami, s katerimi se ukvarjajo na Nacionalnem inštitutu za biologijo.

 

Obvestila v letu 2016

Slovensko društvo za biologijo rastlin v letu 2016 ponovno organizira Dan očarljivih rastlin (27. maj 2016 v Biološkem središču, Ljubljana).

 

15/04/16
SDBR je objavil javni razpis za dodelitev denarnih pomoči v letu 2016. Razpis je odprt do 31.5.2016. Besedilo razpisa (pdf)

 

30/03/16
vljudno vas vabimo na letno skupščino Slovenskega društva za biologijo rastlin, ki bo potekala v sredo, 30.3.2016, ob 14. uri v predavalnici B2 v Biološkem središču (Večna pot 111, Ljubljana).

Dnevni red skupščine

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Finančno poročilo za leto 2015
3. Program dela za leto 2016
4. Članarine v letu 2016
5. Volitve organov SDBR
6. Razno

 

Ob tej priložnosti bo svoje raziskovalno delo v okviru študija biologije predstavila Katarina Šoln (študentka 1. letnika mag. programa Molekulska in funkcionalna biologija, BF UL), z naslovom "Vpliv oksidativnega stresa na morfologijo in ultrastrukturo enocelične zelene alge Micrasterias denticulata"

Povzetek predavanja

Oksidativni stres je prisoten pri vseh aerobnih organizmih. Molekularni kisik ima kot končni oksidant pomembno vlogo v procesu celičnega dihanja, pri določenih pogojih pa lahko postane zelo reaktiven in škodljiv za celice. Če se kisik le polovično reducira, nastanejo toksični vmesni produkti, ki jih imenujemo reaktivne kisikove zvrsti (ROS). Čeprav nastajajo ROS tudi pri normalnem celičnem metabolizmu, se lahko njihova koncentracija zaradi različnih stresnih dejavnikov močno poveča. Visoke koncentracije ROS lahko poškodujejo DNA, proteine in lipide.
H2O2 je eden izmed reaktivnih kisikovih zvrsti, ki zaradi svojega toksičnega delovanja poškoduje makromolekule in celične organele. Po drugi strani pa je H2O2 tudi signalna molekula, ki sproži kaskado dogodkov, ki vodijo v celično smrt.
V raziskavi, ki je potekala na Univerzi v Salzburgu (Naturwissenschaftliche Fakultät, Fachbereich Zellbiologie) smo preučevali vpliv različnih nizkih koncentracij H2O2 na Micrasterias denticulata. To je enocelična zelena alga, iz družine lepotk (Desmidiaceae), ki se jo pogosto uporablja za preučevanje rastlinske celice, saj je zelo občutljiva na različne stresne dejavnike v okolju in s tem dober indikatorski organizem onesnaženih območij.
S pomočjo svetlobne mikroskopije in transmisijskega elektronskega mikroskopa (TEM) smo ugotovili, da lahko že µM koncentracije H2O2 negativno vplivajo tako na morfologijo in celične delitve kot tudi na celične organele.

 

Obvestila v letu 2015

Slovensko društvo za biologijo rastlin v letu 2015 ponovno organizira Dan očarljivih rastlin (22. maj 2015 v ljubljanskem botaničnem vrtu).

 

09/03/15
V četrtek, 27.3.2015, bo ob 13.00 uri v Biološkem središču (Ljubljana, Večna pot 111, predavalnica B1) potekala redna letna skupščina društva.

Skuščino bo spremljalo predavanje prof.dr. Kristine Gruden (NIB).

Dnevni red skupščine

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Poročilo o delovanju društva v letu 2014 in finančno poročilo za leto 2014
3. Program dela za leto 2015
4. Članarine v letu 2015
5. Razno

Obvestila v letu 2014

 

v letu 2014
Slovensko društvo za biologijo rastlin v letu 2014 ponovno organizira Dan očarljivih rastlin (23. maj 2014 v ljubljanskem botaničnem vrtu) in že 6. simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo (11. – 12. september 2014 v Hočah na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede.)

 

27/03/14
Na redni letni skupščini je Slovensko društvo za biologijo rastlin podelilo priznanje častna članica prof. dr. Maji Kovač za njeno znanstveno in strokovno delo na področju rastlin. Čestitamo!

 

19/03/14
V četrtek, 27.3.2014, bo ob 14.30 uri v Biološkem središču (Ljubljana, Večna pot 111, predavalnica B2) potekala redna letna skupščina društva.

Skuščino bo spremljalo predavanje dr. Matjaža Hrena, univ. dipl. biol., iz podjetja Biosistemika, z naslovom "Od laboratorija do aplikacij: spin-off podjetje v bio področju". Osrednja kompetenca podjetja je tehnologija PCR v realnem času (real-time PCR). V kratkem predavanju bodo predstavili, zakaj in kako so ustanovili podjetje in kako je z nastopom na trgu podjetje prilagajalo svojo vizijo in razvoj novih izdelkov. Dr. Matjaž Hren je v podjetju vodja raziskav in razvoja.

Dnevni red skupščine

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Poročilo o delovanju društva v letu 2013 in finančno poročilo za leto 2013
3. Program dela za leto 2014
4. Članarine v letu 2014
5. Podelitev priznanja »častna članica« dr. Maji Kovač
6. Razno

Obvestila v letu 2013

27/11/13
Življenjsko pot je sklenila častna članica Slovenskega društva za biologijo rastlin prof. dr. Nada Gogala. Ohranili jo bomo v trajnem spominu.
Več

 

27/05/13
v okviru Slovenskega društva za biologijo rastlin (SDBR) vas vabimo na naslednje predavanje: Dr. Marko SABOLJEVIĆ, Insitute of Botany and Garden, Faculty of Biology, University of Belgrade (Belgrade, Serbia) "Insights into bryophyte biology". Predavanje bo ta četrtek, 30. 05. ob 13 uri v predavalnici A5 na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

 

23/04/13
V petek, 17.5.2013, bo v ljubljanskem botaničnem vrtu potekal že drugi Dan očarljivih rastlin. Seznanili vas bomo z rastlinami in navdušili z njihovo raznolikostjo. Vključili bomo praktične prikaze, delavnice, kvize ter igre za otroke in odrasle, da bo vsakdo lahko spoznal svet očarljivih rastlin in delo znanstvenikov, ki ga preučujejo. Drugi Dan očarljivih rastlin bo ob 9h svečano otvoril župan Mestne občine Ljubljana g. Zoran Janković, dogodki pa se bodo odvijali vse do 19h.
več o programu
več od dnevu očarljivih rastlin

 

16/04/13
Slovensko društvo za biologijo rastlin vas vljudno vabi na predavanje dr . Špele Mechora (Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za biologijo) z naslovom Vpliv selena na makrofite. Predavanje bo v torek, 23.4.2013 ob 12. uri v Biološkem središču v predavalnici B4 (Večna pot 111, Ljubljana).
Povzetek predavanja

Selen je element v sledovih, ki je esencialen za ljudi in živali. Lahko je tudi onesnaževalo, saj z odpadnimi in izcednimi vodami priteka iz industrije, gospodinjstev in kmetijstva v vodni ekosistem. Vpliv selena na makrofite še ni razjasnjen, prav tako ne njegov metabolizem v rastlinah. V naših raziskavah smo izbrane makrofitske vrste izpostavili različnim koncentracijam selena. Vpliv selena na rastlino je odvisen predvsem od količine privzetega selena, saj lahko nizke koncentracije vplivajo pozitivno, višje pa lahko rastlini škodujejo. Makrofiti, gojeni v raztopini selena, so privzeli velike količine tega elementa, sam privzem in metabolizem pa je odvisen tudi od oblike dodanega selena. Privzem selena smo ugotavljali tudi v makrofitih iz izbranih slovenskih vodotokov. Preučevane vrste makrofitov iz naravnega okolja bi bilo mogoče uporabiti za biomonitoring selena. Za spremljanje je še posebej primeren vodni mah Fontinalis antipyretica, saj privzema selen in je razširjen v vodotokih Slovenije.

 

11/03/13
V sredo, 13.3.2013, bo ob 14h v Biološke središču (Ljubljana, Večna pot 111, predavalnica B5) potekala redna letna skupščina društva. Ob tej priložnosti bo potekalo tudi predavanje Mihe Žitnika, univ. dipl. mikr. iz podjetja AlgEn, z naslovom "Alge, obnovljiv vir surovin in energije"
Povzetek predavanja

Mikroalge zaradi svojih sestavin predstavljajo zelo zanimivo in vedno bolj iskano biomaso. Iz algne biomase lahko pridobivamo različne produkte, ki so uporabni na številnih področjih (od obdelave odpadnih vod, proizvodnje biogoriv, hrane, krme, pa vse do visokovrednih prehranskih in farmacevtskih sestavin). Zato ima področje algnih tehnologij vedno večjo vlogo v pridobivanju dragocene biomase.

 

Dnevni red skupščine:
Izvolitev delovnega predsedstva
Poročilo o delovanju društva v letu 2012 in finančno poročilo za leto 2012
Program dela za leto 2013
Članarine v letu 2013
Razno

 

Obvestila v letu 2012

09/11/12
SDBR vas kot soorganizator vabi na predavanje Marcela Aloisia Sulzbacherja, doktorskega študenta iz Oddelka za mikologijo, Federalna univerza Pernambuco (Brazilija) z naslovom: "Ectomycorrhizal fungi from Brazil, with emphasis on the hypogeous habitats". Predavanje bo v ponedeljek, 12. novembra. 2012 ob 14.00h v predavalnici na Gozdarskem inštitutu Slovenije (1. Nadstropje), Večna pot 2, Ljubljana
Povzetek predavanja

Fungi represent an extremely important group of organisms in terrestrial ecosystems connecting fungi and plants into a functional network. Among their several important ecological roles, is the mutualistic association with plant roots, forming different types of mycorrhizae. Most studies carried out in Brazil so far focused on epigeous ectomycorrhizal fungi (sporocarps identification and diversity). On the other hand, the below ground aspect accounting both, the hypogeous fungi sporocarps diversity and the diversity of mycorrhizae (including ectomycorrhiza), is still poorly studied. In our lecture we will give a brief introduction about different forest and agroforestry ecosystems in Brazil, a country rich in tropical and subtropical Biomes. The current research developed and preliminary findings in the area of fungi diversity, some newly discovered and described species and the preliminary analysis of mycorrhiza of selected tropical trees will be the presented by the author.

 

26/03/12
Vljudno vabimo vas na redno letno skupščino SDBR, ki bo v sredo, 28.3.2012, ob 12.uri v Biološkem središču (Večna pot 111, Ljubljana) v predavalnici B5. Skupščina SDBR bo letos tudi volilna, saj se članom dosedanjih organov izteka mandat.
Pred skupščino bosta prof.dr. Franc Batič in prof. dr. Nada Gogala predstavila BOTANIČNI TERMINOLOŠKI SLOVAR, ki je pred kratkim izšel pri Založbi ZRC.

Povzetek predavanja

Botanični terminološki slovar je zasnovan kot normativni slovar, v katerem so botanični termini pojasnjeni z definicijami, navedeni pa so tudi angleški, nemški in latinski oz. latinizirani ustrezniki. Slovar tematsko izhaja iz tradicionalnega pojmovanja botanike, ki razen rastlin obravnava tudi glive, cianobakterije in lišaje, kar pomeni, da upošteva tudi mikologijo, algologijo in lihenologijo. Znotraj botanike so zajeti termini s področja morfologije, fiziologije, ekologije, fitocenologije in drugih z botaniko povezanih področij, kot je npr. biokemija. Izbor terminov temelji na izbranih strokovnih oz. znanstvenih virih, pri čemer je bilo upoštevano ontološko načelo z željo, da bi bili deli pojmovnega sistema sistematično zajeti in konsistentno prikazani tudi s povezavami med posameznimi slovarskimi članki. Slovar dopolnjujejo ilustracije, obrnjeni seznami z angleškimi, nemškimi in latinskimi termini v izhodišču ter pregled sodobnega sistema za botaniko in mikologijo.

 

09/03/12
Vljudno vabljeni na predavanje prof. dr. Hardy-ja Pfanz-a (Univerza Duisburg-Essen, Nemčija) z naslovom Mofettes: Life at the entrance of hell / Mofete: življenje na pragu pekla. Predavanje bo v sredo, 14. 3. 2012 ob 9. uri v predavalnici A6 Oddelka za agronomijo (BF, Jamnikarjeva 101). Predavanje bo predstavilo naravne izvire ogljikovega dioksida in odzive rastlin na povečane koncentracije CO2 in bo potekalo v angleščini.

Obvestila v letu 2011

13/12/11
Slovensko društvo za biologijo rastlin vas vabi na javno predstavitev prejemnikov denarne pomoči za leto 2011, ki bo v torek, 20.12.2011, ob 14h v predavalnici A5 (BF, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Lj.). Prejemniki bodo v kratkih (15-minutnih) predavanjih predstavili svoje raziskovalno delo, za izvedbo katerega so prejeli denarno pomoč v vrednosti 300 EUR. Predstavili se nam bodo:

  • Ines Štraus (Gozdarski inštitut Slovenije) s prispevkom na mednarodni konferenci Rhizosphere 3 international conference (Perth, Avstralija)
  • Špela Koren (Biotehniška fakulteta) s prispevkom na mednarodni konferenci 11th International conference of the biogeochemistry of trace elements ICOBTE (Firence, Italija)
  • David Dobnik (Nacionalni inštitut za biologijo) z raziskovalnim delom v laboratoriju Plant sciences group, Laboratory for plant breeding (Wageningen, Nizozemska).

 

13/10/11
Komisija SDBR za pregled prijav in dodelitev denarne pomoči je na seji dne 5.10.2011 pregledala prispele prijave na Javni razpis za dodelitev treh denarnih pomoči po 300 EUR za leto 2011 podelila denarne nagrade trem prosilcem.

 

14/09/11
Vabimo vas na predavanje Dr. Thorunn Helgason z Univerze v Yorku, Oddelek za biologijo, z naslovom: "Arbuscular mycorrhizas in agriculture: what can we learn from a mycocentric approach?". Skupina Univerze v Yorku ima že dolgoletno tradicijo raziskav na področju simbiontskih interakcij med talnimi mikrobi in rastlinami. V predstavitvi bo obravnavano delo na področju ekologije združb arbuskularnih mikoriznih gliv in možnosti uporabe teh povsod navzočih mikroorganizmov v kmetijstvu. Poudarek bo na razlagi vpliva arbuskularne mikorize na produktivnost in kvaliteto tal (ekosistemski servisi).

Predavanje bo v sredo, 21. 9. 2011, ob 12.00 na Biotehniški fakulteti, Oddelek za agronomijo, v predavalnici A5. Izmenjava poteka v okviru tekočega bilateralnega projekta, financiranega s strani The Royal Society.

 

10/06/11
Obveščamo vas, da je SDBR objavilo javni razpis za dodelitev denarne pomoči v letu 2011. Prijave na razpis bomo sprejemali do 30.9.2011, dodeljevanje pomoči pa bo potekalo do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstvev. Razpis in prijavnico ter vsa nadaljna obvestila v zvezi z njim pa bodo dostopna tukaj.

 

10/06/11
Ponovno vabljeni na letno skupščino Slovenskega društva za biologijo rastlin, ki bo v petek, 10. junija 2011, ob 12. uri v predavalnici B3 Oddelka za biologijo (Biotehniška fakulteta UL), Večna pot 101, Ljubljana.
V okviru skupščine organiziramo tudi predavanje dr. Ane Rotter (Nacionalni inštitut za biologijo) z naslovom "Sistemska biologija rastlin: kjer se biologija sreča s statistiko".
Povzetek predavanja

V predavanju bomo spoznali koncept sistemske biologije, ki je povezana s pridobivanjem velikega števila podatkov. To omogoča pridobivanje novih znanj in velik napredek v molekularno biološkem laboratoriju, obenem pa predstavlja velik izziv tako v smislu (i) obdelave podatkov in njihovega ustreznega shranjevanja kot v smislu (ii) interpretacije dobljenih rezultatov. Pri takih poskusih je nujno tesno sodelovanje bioloških in statističnih ved. Eden izmed temeljev sistemske biologije je proučevanje izražanja genov z metodami mikromrež. Pogledali si bomo, kako smo sistemski način proučevanja uporabili na poskusih s krompirjem, kjer smo spremljali odzive različno občutljivih sort na okužbo s krompirjevim virusom Y in vinsko trto, kjer smo proučevali odziv rastlin na okužbo s fitoplazmami.

Dnevni red skupščine:
1.Izvolitev delovnega predsedstva
2.Pregled dela in finančno poročilo za leto 2010
3.Plan dela za leto 2011
4.Članarine in denarne pomoči v letu 2011
5.Razno

 

10/06/11
Vabljeni na predavanje prof. dr. Ajita Varme (Amity Institute of Microbial Technology, Amity University, Noida, Indija) z naslovom "Some physiological aspects of root underground engineering mediated by Piriformospora indica". Predavanje bo v sredo, 8. junija 2011, ob 11. uri v predavalnici B4 Oddelka za biologijo BF (Večna pot 111, Ljubljana).

 

18/01/11
Vljudno vabljeni na predavanje prof. dr. Nate-a Mc-Dowell-a (Los Alamos National Laboratory; ZDA) z naslovom "Climate impacts on terrestrial ecosystems". Predavanje bo v četrtek, 20. 1. 2011, ob 10h v predavalnici A4 Oddelka za agronomijo (Jamnikarjeva 111, Lj.)

Povzetek predavanja

In this presentation I will summarize the research conducted by my lab group on climate impacts on terrestrial ecosystem structure and function. A particular focus is on climate-associated vegetation mortality, including mechanisms of mortality and survival, as well as consequences of mortality. General tools to be discussed include physiological measurements, large-scale experiments, models, remote sensing, and isotopic tools.

Obvestila v letu 2010

 

SDBR bo organiziralo že 5. slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, ki bo potekal od 6. do 9. septembra 2010 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Glavne teme simpozija bodo vključevale molekularno rastlinsko biologijo, strukturo in funkcijo, rastline in okolje, biotehnologijo oz. aplikativno botaniko in druge aktualne teme s področja biologije rastlin. Pripravili bomo tudi poseben sklop za dodiplomske študente. Poleg domačih predavateljev bodo na simpoziju sodelovali tudi ugledni predavatelji iz tujine.

 

26/03/10
Vabimo vas na letno skupščino Slovenskega društva za biologijo rastlin, ki bo v petek, 26. marca 2010, ob 13. uri v predavalnici A6 Oddelka za agronomijo (Biotehniška fakulteta UL), Jamnikarjeva 111, Ljubljana.

V okviru skupščine organiziramo tudi predavanje prof. dr. Marka Debeljaka (Inštitut Jožef Stefan) z naslovom Razvoj računalniškega sistema za preverjanje soobstoja pridelave gensko spremenjene koruze MON810.

Povzetek predavanja

Pridelava gensko spremenjenih poljščin je v Evropski uniji še vedno omejena le na Bt (Bacillus thuringiensis) koruzo MON810 odporno na koruzno veščo (Ostrinia nubilalis) in sesamio (Sesamia nonagrioides). Glede na priporočilo Evropske komisije 2003/556 lahko pridelovalci prosto izbirajo med konvencionalno, organsko in gensko spremenjeno pridelavo. Zaradi tega je potrebno zagotoviti takšno pridelavo gensko spremenjene koruze, da pri pridelavi konvencionalne koruze, prisotnost gensko spremenjene koruze ne preseže predpisane meje 0,9%. Gensko spremenjena koruza se v organsko ali konvencionalno pridelani koruzi lahko pojavi zaradi vrste dejavnikov, kot so nečistoča semena, križanja z gensko spremenjeno koruzo, nečistoče setvenih in žetvenih strojev in nepazljivosti v procesu transporta, sušenja in skladiščenja. Evropska komisija zahteva ničelno toleranco pri čistosti semen, zato je glavni vir gensko spremenjene koruze v konvencionalni ali organski pridelavi, pelod gensko spremenjene koruze. Evropska komisija članicam prepušča, da same določijo ukrepe za zagotavljanje soobstoja. Ti morajo upoštevati celoten kompleks potencialnih dejavnikov, ki bi lahko povzročili prekoračitev predpisane meje 0,9%. Učinkovitost ukrepov je zato odvisna od obvladovanja večkriterialnega odločitvenega postopka, ki brez računalniške podpore ni izvedljiv.
V predavanju bo prikazano stanje razvoja računalniško podprtega sistema za zagotavljanje soobstoja pridelave gansko modificirane koruze MON810, ki ga razvijamo po okriljem Inštituta za tehnološka predvidevanja (IPTS) skupnega raziskovalnega centra evropske komisije (JRC) v Sevilla-ji. Sistem sestavljajo moduli, ki zajemajo posamezne skupine dejavnikov, med katerimi modul za napovedovanje pretoka genov s pelodom iz polj z gensko spremenjeno koruzo na polja s konvencionalno oz. organsko pridelavo koruze, predstavlja jedro sistema. V okviru tega modula razvijamo tri vrste modelov: mehanistično- teoretični model, empirični model in model iz podatkov.
Elementi sistema so organizirani v hierarhično strukturo, ki predstavlja osnovo kvalitativnega večparametrskega modela za podporo odločanja o izpolnjevanju kriterija soobstoja. Glavna naloga modela je, da osnovni zelo kompleksni problem, razgradi na enostavnejše in bolj obvladljive podprobleme. Rešitve podproblemov se nato preko kvalitativnih odločitvenih tabel hierarhično združujejo vse do končnega odgovora na vprašanje ali je glede na dejavnike prostora, načina gospodarjenja in prevladujočih vremenskih pogojev pridelave na izbranem področju mogoče zagotoviti soobstoj s pridelavo gensko spremenjene koruze MON810.

 

19/02/10
Slovensko društvo za biologijo rastlin vas vabi na predavanje prof. dr. Avi Golana (Ben-Gurion University of the Negev, Blaustein Institutes for Desert Research, Izrael) z naslovom THE ROLE OF STRESS ON EVOLUTION OF DIOECISM IN PLANTS. Predavanje bo v sredo, 24. februarja 2010, ob 11.30 uri v predavalnici B5 v Biološkem središču (Večna pot 111, Ljubljana).

Povzetek predavanja

The reproductive system known as dioecy, which refers to the situation when male and female flowers are located on distinct plants, is observed in only about 6% of angiosperms worldwide. Because of the apparent inefficiency in production of offspring in dioecy, as compared to hermaphrodity, a fundamental biological question is concerned with the selective forces behind its evolution. The hypothesis we test suggests that dioecy evolved because the division of labour between genders may be advantageous under adverse conditions by allowing females to produce seeds without the burden of producing pollen as well.

Obvestila v letu 2009

23/11/09
V skladu z javnim razpisom o dodelitvi denarnih pomoči v letu 2009 Slovensko društvo za biologijo rastlin organizira javno predstavitev podeljenih pomoči, ki bo v petek, 27. novembra 2009, ob 10:00 v predavalnici B1 Biološkega središča (Večna pot 111, Ljubljana).

 

04/11/09

Spoštovani,
V skladu s sklepi letošnje letne skupščine Društva za rastlinsko fiziologijo Slovenije - DRFS v maju 2009 smo sprejeli novo ime društva in njegov statut. Z dnem 30.6.2009 smo tako tudi uradno postali SLOVENSKO DRUŠTVO ZA BIOLOGIJO RASTLIN (SDBR).

Razlogi, ki so nas vodili k preimenovanju so predvsem naslednji:
- proučevanje rastlin je od klasičnih botaničnih in fizioloških pristopov v veliki meri preraslo v kompleksnejšo obravnavo, ki zahteva interdisciplinarni pristop in zajema uporabo najrazličnejših raziskovalnih metod. Moderna fiziologija rastlin je prepletena z vedami kot so proteomika, genomika, ter molekularna biologija na splošno. Istočasno se, še tesneje kot nekoč, z namenom razumeti rastlinske procese v okolju, navezuje na botaniko, ekofiziologijo in ekologijo rastlin, ter na vede, ki se ukvarjajo z rastlinsko pridelavo,
- zaradi zgoraj povedanega se je Federacija evropskih društev za fiziologijo rastlin (FESPP), katere polnopravni član je naše društvo, že leta 2002 preimenovalo v Federacijo evropskih društev za biologijo rastlin,
- kljub širokemu osnovnemu poslanstvu društva, t.j., da je "... je prostovoljno znanstveno in strokovno združenje, katerega člani raziskujejo fiziološke procese v rastlinskih organizmih in interakcije med rastlinami ter živim in neživim okoljem. Člani društva so strokovnjaki iz različnih področij kot so biologija, agronomija, gozdarstvo, kemija in farmacija (Statut SDBR)" smo imeli občutek, da se določen del raziskovalne populacije ne more dovolj poistovetiti z društvom. Pričakujemo, da bo novo ime s širokim izrazom rastlinska biologija pritegnilo nove člane tudi s področij, ki niso ozko vezana na rastlinsko fiziologijo. V preteklih letih je razmeroma uspešno delovanje našega društvo slonelo na angažiranju manjšega deleža članstva. Kljub temu, da razumemo obremenjenost naših članov pri vsakodnevnem znanstveno-raziskovalnem, pedagoškem in drugem delu, bi radi k aktivnosti v SDBR vzpodbudili več članov.

V skladu z zgornjimi razmišljanji vas zato prosimo, da v svojih raziskovalnih sredinah vzpodbudite, k članstvu in delovanju v SDBR čimveč interesentov.

Prva priložnost za aktivnosti bo 5. simpozij društva z mednarodno udeležbo, ki bo v času od 6. do 9. septembra 2010 v Ljubljani. Gre za znanstveni sestanek, ki predstavlja nadaljevanje rednih sestankov našega društva. V okviru 5. simpozija SDBR bomo obravnavali teme kot so molekularna rastlinska biologija, struktura in funkcija, rastline in okolje, biotehnologija oz. aplikativna botanika in druge.

Iskreno upamo, da se boste tega simpozija udeležili in s tem prispevali k njegovi znanstveni uspešnosti.

 

08/10/09
Komisija za dodelitev denarnih pomoči SDBR je pregledala prispele prijave na javni razpis, ki je bil objavljen 1.4.2009, in sprejela naslednji sklep:
Denarno pomoč SDBR za leto 2009 v višini 300 EUR prejmeta
• Marko Bajc (GIS)
• Tanja Martinčič (KIS)
Ker ni bilo drugih prijav v predpisanih rokih, je razpis za dodelitev pomoči v letu 2009 zaključen.

 

06/10/09
Slovensko društvo za biologijo rastlin vas vabi na predavanje prof. dr. Samsher Narvwala (Department of Agronomy, CCS Haryana Agricultural University, Haryana, Indija) z naslovom "ALLELOPATHY IN SUSTAINABLE AGRICULTURE". Predavanje bo v četrtek, 8. oktobra 2009, ob 10. uri v predavalnici B4 (Biološko središče, Večna pot 111, Ljubljana). Prof. Narvwal je gost prof.dr. Marjane Regvar.

 

10/07/09
V skladu s sklepi letošnje letne skupščine DRFS v maju 2009 smo sprejeli novo ime društva in njegov statut.
Z dnem 30.6.2009 smo tako tudi uradno postali SLOVENSKO DRUŠTVO ZA BIOLOGIJO RASTLIN. Skladno s preimenovanjem smo posodobili znak društva in spletno stran.

 

24/04/09
Vljudno vabljeni na predavanje in letno skupščino Društva za rastlinsko fiziologijo Slovenije, ki bo v ponedeljek, 4. maja 2009, ob 14. uri v veliki predavalnici Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
S predavanjem Healthcare, Biotechnology and Nanomedicine se nam bo predstavil prof. dr. Ajit Varma (Amity Institute of Microbial Technology, Amity University, Noida, Indija).

Dnevni red skupšcine

Predavanju bo sledila skupščina DRFS z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Pregled dela in finančno poročilo za leto 2008
3. Plan dela za leto 2009
4. Članarine in denarne pomoči v letu 2009
5. Predlog IO DRFS za spremembo imena (v Društvo za biologijo rastlin)
6. Razno

Povzetek predavanja

Nanomedicine is the use of molecular devices to address medical problems. The introduction of some novel techniques against pathogenic micro-organisms is a crucial step in the present scenario because of the increased development of bacterial resistance to traditional antibiotics. This generates a great need for the development of new antimicrobial agents. The application of nanomaterials as new antimicrobials should provide novel modes of action and/or different cellular targets compared with existing antibiotics. The unmet medical need for new antibiotics, coupled with revolutions in genomics, high-throughput screening and medicinal chemistry, has already spurred the drug industry to search for totally new agents that are effective in the treatment of diseases caused by resistant organisms. The field of nanomaterial sciences has also provided novel materials with unique properties that make them suitable for the encapsulation of active molecules that may be harnessed for antimicrobial applications as disinfectants.
The presented work is related to nanomaterials developed for medical applications and others designed to be used as antiseptics or disinfectants. Based on studies, silver nanoparticles display the strongest biocidal action which is due to changes in the cell membrane. In contrast carbon nano particles act as bacterial growth stimulator by acting as oxygen provider/ absorbers. Further to this the biomass of microorganisms is observed to be enhanced in TiO2, might be due to the fact that TiO2 is a well known photo catalyst which breaks down the water molecules into hydrogen and oxygen and thus provides these hydrogen and oxygen for further growth of the microbes. Therefore nanoparticles act as oxygen provider/absorber. The promotional as well as inhibitory properties of these nanomaterials are being exploited for development of new antimicrobials.
Biofilm synthesis is of frequent occurrence in the body of the patients on operation in the hospitals. It takes several days to detect the causal organism (bacteria and fungi), their isolation, identification and screening of the suitable antibiotics. To arrest their growth and development is a time consuming process. Scientists at Amity University have found that interaction of nanomaterials promotes the microbial growth and enlargement of the colonies the preliminary experiments on a symbiotic fungus Piriformospora indica and Pseudomonas fluorescence strains. This information has got a great relevance in the field of biomedicines. The experiments are on the way on several Gram negative and positive bacteria commonly occurring in biofilm of the patients. This work is in collaboration with the microbiologists and cardiologists of AIIMS, New Delhi.
The newly discovered as well as developed nanomaterials have been accumulating during the last decade, and it is well anticipated that it should only be a matter of time until such preliminary nanomedicine applications are in routine use. Acknowledgements: Authors are thankful to Dr. Ashok K Chauhan, Founder President Amity University for infrastructural facilities and encouragement.

 

03/04/09
Obveščamo vas, da je DRFS objavilo javni razpis za dodelitev denarne pomoči v letu 2009. Prijave na razpis bomo sprejemali do 15.6. in 31.9.2009, dodeljevanje pomoči pa bo potekalo do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstvev. Razpis in prijavnico ter vsa nadaljna obvestila v zvezi z njim pa bodo dostopna tukaj.

 

16/03/09
Vljudno vabljeni na predavanje prof. dr. Charlotte Poschenrieder (Plant Physiology Laboratory, Bioscience Faculty, Autonomous University of Barcelona, Španija) z naslovom Aluminium toxicity, a problem for plants and humans. Predavanje bo v petek, 20. marca 2009, ob 9. uri v predavalnici B2 Oddelka za biologijo (Biotehniška fakulteta, Večna pot 111, Ljubljana).

 

25/02/09
Vljudno vabljeni na predavadnje prof. dr. Sama Krefta (Fakulteta za farmaciji, Univerza v Ljubljani) z naslovom Katere snovi dajo aromo ajdovim jedem in kako jih raziskujemo? Predavanje bo v sredo, 4. marca 2009, ob 12. uri v predavalnici A6 Oddelka za agronomijo (Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana).

Povzetek predavanja

Vonj in okus vsake jedi je posledica prisotnosti mnogih snovi. Te snovi se vežejo na receptorje v ustni in nosni votlini, sprožijo določen vzorec živcnih signalov in v možganih nastane občutek arome. Če poznamo katere snovi so odgovorne za značilno aromo nekega živila, lahko kvaliteto tega živila vrednotimo objektivno s kemijsko analizo. Če teh snovi ne poznamo, lahko vzorce živila vrednotimo le z biološkim testom, to je vohanjem.
Glede na to, da je ajda v nekaterih deželah izjemno pomembno živilo, je prav presenetljivo, kako malo smo še pred nekaj leti vedeli o njenem vonju in okusu.
Klasičen pristop raziskovanja biološko aktivnih snovi iz rastlin je tak, da rastlinski material ekstrahiramo npr. z različnimi topili, da tako dobimo serijo izvleČkov od najbolj lipofilnih do najbolj hidrofilnih snovi. Vse te izvlečke testiramo z biološkim testom, v tem primeru enostavno povohamo. Najbolj dišečega z različnimi npr. kromatrografskimi metodami razdelimo na vec manjših frakcij in te spet testiramo in tako naprej, dokler ne dobimo čiste biološko aktivne spojine. Tej določimo kemijsko strukturo, za kar rabimo vsaj 10 mg čiste spojine.
S tem pristopom smo se lotili tudi raziskovanja arome ajde. Z nekaj dela in nekaj sreče smo identificirali prvo snov z aromo po ajdi: salicilaldehid.
Vendar pa ta pristop ni najbolj primeren za raziskovanje aromatičnih snovi. Če bi tako raziskovali aromo ovsenih kosmičev, za katero je odgovorna snov (E,E,Z)-2,4,6-nonatrienal, ki jo kosmiči vsebujejo le 13 mikro g/kg, bi morali namreč ekstrahirati vsaj 1000 kg kosmičev.
Raziskave ajde nadaljujemo z drugimi pristopi in identificirali smo že nekaj deset spojin, ki prispevajo k njeni aromi.

 

10/11/08
V skladu z javnim razpisom o dodelitvi denarnih pomoči v letu 2008, DRFS organizira javno predstavitev podeljenih pomoči, ki bo v petek, 14. novembra 2008, ob 14:00 v predavalnici B5 Biološkega središča (Večna pot 111, Ljubljana). Svoje delo bodo na kratko predstavili:

  • dr. Irena Maček (BF, Odd. za agronomijo)
  • Petra Nikolič (NIB)
  • Paula Pongrac (BF, Odd. za biologijo)
  • dr. Tine Grebenc (GIS)
  • Jože Hladnik (BF, Odd. za agronomijo)

Vljudno vabljeni!

 

04/04/08
Objavljeni so rezultati javnega razpisa za dodelitev denarne pomoči v letu 2008.