Aktivnosti društva

V okviru društva vsako leto potekajo redna javna predavanja različnih tujih in domačih predavateljev. Društvo tudi vzpodbuja članstvo k čim kvalitetnejši znanstveno raziskovalni in strokovni dejavnosti na področju biologije rastlin, skrbi za razvoj podmladka, tudi z denarno pomočjo, za obiske v tujih laboratorijih in za aktivno udeležbo na mednarodnih znanstvenih sestankih v tujini ter s svojim strokovnim delom sodeluje pri oblikovanju javnega mnenja pri temah, ki so povezane z rastlinami.

Obvestila o predavanjih lahko najdete na naši domači spletni strani.
Aktualne razpise za denarno pomoč mladim raziskovalcem pa lahko najdete na povezavi razpisi.

 

SDBR je tudi nacionalni organizator in koordinator projekta Dan očarljivih rastlin (ali v izvirniku Fascination of Plants Day), ki je nastal leta 2012 na pobudo evropske organizacije za raziskave rastlin EPSO (European Plant Science Organisation) z namenom ozaveščanja ljudi o pomenu obstoja rastlin in ohranjanja njihove naravne in biotske raznolikosti ter obstoja znanosti, ki se ukvarja s to problematiko. V ta namen vsako leto organiziramo praktične prikaze na stojnicah, delavnice in kvize, literarni in likovni natečaj in druge aktivnosti. Aktualna obvestila in utrinke iz prejšnjih let lahko najdete v zavihku Dan očarljivih rastlin.

 

Simpoziji

Slovensko društvo za biologijo rastlin organizira tudi redna znanstvena srečanja z mednarodno udeležbo. Namen srečanj je seznaniti člane društva in širšo javnost z rezultati domačega raziskovalnega dela ter predstaviti najnovejše dosežke s področja raziskav o rastlinah v svetu, tako osnovna spoznanja, kot tudi njihovo uporabo. Do sedaj je društvo organiziralo že pet srečanj, na katerih so bili predstavljeni izsedki s področij rasti in razvoja rastlin, fiziologije in ekofiziologije, abiotskih in biotskih interakcij, aplikativne botanike in drugih.

Pretekli simpoziji:

Simpozij 2018, Ljubljana

Simpozij 2014, Hoče

Simpozij 2010, Ljubljana