Zgodovina društva

Slovensko društvo za biologijo rastlin (prej Društvo za rastlinsko fiziologijo Slovenije) že od leta 1982 deluje kot prostovoljno znanstveno in strokovno združenje, katerega člani raziskujejo fiziološke procese v rastlinskih organizmih in interakcije med rastlinami ter živim in neživim okoljem. Člani društva so strokovnjaki z različnih področij kot so biologija, agronomija, gozdarstvo, kemija in farmacija in prihajajo iz raznoterih inštitucij – Univerze v Ljubljani (Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo) in Univerze v Mariboru, Nacionalnega inštituta za biologijo, Instituta Jožef Stefan, Kmetijskega inštituta, Gozdarskega inštituta, Inštituta za fizikalno biologijo, zavoda ERICo, Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo in drugih. Svoje strokovno in znanstveno odličnost člani društva izkazujejo tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru.

Statut društva

Pristopna izjava

Častni člani

 

35. obletnica društva

Predavanje prof. dr. Marine Dermastia ob obletnici društva

  • 35. obletnica društva
  • 35. obletnica društva
  • 35. obletnica društva
  • 35. obletnica društva

 

Naslov in kontakti

Slovensko društvo za biologijo rastlin
Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana

e-naslov: info@plantslo.org
spletna stran: www.plantslo.org

 

Organi društva

 

Predsednica:
dr. Špela Baebler
Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 059/232825
E-mail: spela.baebler(at)nib.si

Tajnik:
dr. Tine Grebenc
GIS
Večna pot 2
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 01/200780
E-mail: tine.grebenc(at)gozdis.si

Blagajnik:
dr. Aleš Kladnik
Oddelek za biologijo, BF, UL
Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 01/3203324
Fax: 01/2573390
E-mail: ales.kladnik(at)bf.uni-lj.si

Izvršni odbor:
dr. Marina Dermastia, NIB
dr. Špela Baebler, NIB
dr. Aleš Kladnik, UL BF
dr. Tine Grebenc, GIS
dr. Peter Železnik, GIS

Nadzorni odbor:
dr. Andreja Urbanek Krajnc, UM
dr. Maja Ravnikar, NIB
dr. Marjana Regvar, UL BF

Častno razsodišče:
dr. Dominik Vodnik, UL BF
dr. Hojka Kraigher, GIS
dr. Jana Žel, NIB

Spletno stran ureja:
dr. Matevž Likar, UL BF

 

 

Zapisniki skupščin društva

Zapisnik skupščine 2019

Zapisnik skupščine 2018

Zapisnik skupščine 2017

Zapisnik skupščine 2016

Zapisnik skupščine 2015

Zapisnik skupščine 2014

Zapisnik skupščine 2013

Zapisnik skupščine 2012

Zapisnik skupščine 2011

Zapisnik skupščine 2010

Zapisnik skupščine 2009

 

Logotipi društva