Zelena čudesa
2017

logo

Projekt je otrokom in mladostnikom, ki so se v projekt vključili, po metodah organiziranega neformalnega učenja razkril osupljivi svet zgradbe in delovanja rastlin ter jim omogočil kakovostno preživljanje časa. Projekt je bil izpeljan kot niz petih dogodkov, ki so bili izvedeni od 20. aprila do 24. maja 2017. Dogodki so bili izvedeni v obliki delavnic, na katerih so bili otroci in mladostniki aktivno vključeni v dogajanje. Preko mikroskopiranja, opazovanja, skiciranja, izvajanja meritev, zapisovanja rezultatov, pipetiranja in odgovarjanja na vprašanja so na zanimiv in aktiven način spoznavali zgradbo in delovanje rastlin in s tem poleg učenja razvijali tudi svojo ustvarjalnost. Na delavnicah je bilo predstavljeno, za kaj vse so rastline nujno potrebne: za hrano in krmo, surovine za oblačila, les, proizvodnjo zdravil, kurilno biomaso in fosilna goriva… Poseben poudarek je bil namenjen ozaveščanju otrok in mladostnikov o zdravi prehrani kot zdravem načinu življenja. Poleg pomena rastlin za ljudi je bila poudarjena tudi nujnost odgovornega ravnanja ljudi z rastlinami (ekološko ozaveščanje udeležencev) ter skrbi za zdravstveno varstvo rastlin. Delavnice so izvajali znanstveniki, ki so s svojim pričevanjem navduševali mladostnike za raziskovalno delo.

V okviru projekta Zelena čudesa so bile izvedene štiri različne delavnice: :

Pogled v zgradbo rastlin

Pogled v mikroskop je udeležencem delavnice razkril, kako so rastline zgrajene in kje se pretakajo njihovi sokovi. Preko aktivnosti na delavnici so udeleženci razumeli uporabno vrednost rastlin in spoznali, da je pogled v rastline pogled v osnovne zakonitosti življenja. Z opazovanjem različne zgradbe rastline smo udeležence spodbujali k razmišljanju, kako različna zgradba pomaga rastlinam pri prilaganju na različne okoljske dejavnike in tako pomaga rastlinam preživeti. Delavnica je bila izvedena v 9 ponovitvah. Delavnice se je udeležilo 145 udeležencev.
Delavnico je organiziralo Slovensko društvo za biologijo rastlin v sodelovanju z Oddelekom za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Gozd eksperimentov

Na delavnici so udeleženci raziskovali in spoznavali čudoviti svet gozdov. Z aparaturami, ki se uporabljajo v pravem raziskovalnem laboratoriju, so izvedli številne meritve. Rezultate so opazovali v grafični podobi na zaslonu računalnika. Odkrivali so tudi skrivnostni gozdni podzemni svet, spoznali razvoj in odraščanje dreves od semena do drevesnih orjakov ter opazovali kroženje vode v gozdnih ekosistemih. Pri tem pa so se zastavila tudi številna vprašanja o ekološki problematiki. Delavnica je bila izvedena v 9 ponovitvah. Delavnice se je udeležilo 150 udeležencev.
Delavnico je organiziralo Slovensko društvo za biologijo rastlin v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije.

 

Tudi rastline lahko zbolijo

Udeleženci delavnice so izvedeli, zakaj rastline zbolijo. Ogledali so si, kako izgledajo bakterije, ki napadajo rastline. Seznanili so se s postopki analize prisotnosti povzročiteljev bolezni v rastlinah in praktično preizkusili del tega postopka. Izvedeli so tudi, kako lahko rastlinam pomagamo. Izvedeli so, da tudi bakterije lahko zbolijo in da so virusi tisti, ki jih napadejo. Delavnica je bila izvedena v 9 ponovitvah. Delavnice se je udeležilo 146 udeležencev.
Delavnico je organiziralo Slovensko društvo za biologijo rastlin v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo.

 

Gensko spremenjene rastline

Udeleženci delavnice so se seznanili, da gensko spremenjene rastline niso uporabne le za hrano in krmo, temveč da v gensko spremenjenih rastlinah lahko proizvajamo tudi koristne snovi, na primer zdravila. Na delavnici so udeleženci lahko spoznali postopke, s katerimi se gensko spreminjajo rastline, ter postopke, s katerimi se izvajajo analize, ali so rastline gensko spremenjene ali ne. Pri tem so se tudi sami lahko preizkusili v pipetiranju izredno majhnih količin. Med delavnico so se zastavila tudi vprašanja o zdravi prehrani, na katere so udeleženci iskali odgovore. Delavnica je bila izvedena v 9 ponovitvah. Delavnice se je udeležilo 146 udeležencev.
Delavnico je organiziralo Slovensko društvo za biologijo rastlin v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo.

 

Udeleženci so se lahko odločili za obisk posamezne delavnice (Pogled v zgradbo rastlin 25.5.2017, Gozd eksperimentov 9.5.2017, Tudi rastline lahko zbolijo 11.5.2017 in Gensko spremenjene rastline 20.4.2017), pri čemer je vsaka izmed delavnic trajala 1 uro in 20 minut. Lahko pa so se odločili za obisk vseh štirih delavnic 19.5.2017, ko so vse štiri delavnice potekale v osmih skrajšanih 20 minutnih ponovitvah v okviru Dneva očarljivih rastlin. Ker so bile delavnice brezplačne, so bile dostopne vsem zainteresiranim otrokom in mladostnikom ter so tako predstavljale korak k preprečevanju socialne izključenosti otrok in mladostnikov. V projekt je bilo skupno vključenih 206 otrok in mladostnikov iz območja MOL.

 

Projekt Zelena čudesa koordinira
Društvo za biologijo rastlin Slovenije

 
Društov za biologijo rastlin Slovenije Mestna občina Ljubljana

 

Galerija

 

 

Kontakti

Za dodatne informacije v zvezi s projektom Zelena čudesa se obrnite na:

Dr. Maruša Pompe Novak
nacionalna koordinatorica Zelenih čudes
059-23-28-03, marusa.pompe.novak@nib.si

Dr. Špela Baebler
predsednica Slovenskega društva za biologijo rastlin
059-23-28-25, spela.baebler@nib.si